அன்புள்ளஇயற்கைஅன்னைக்கு..

அன்புள்ள இயற்கை அன்னைக்கு..
பொறுமைக்கு பூமியையும், நேசத்திற்கு காற்றையும், கண்டிப்பிற்கு நெருப்பையும், அரவணைப்பிற்கு ஆகாயத்தையும், தன்னலமில்லா அன்பிற்கு தண்ணீரையும் சொல்வார்கள்..
நேற்றைய நாளை நினைத்துப் பார்க்கிறேன்.. சாதாரணமான ஒரு நாளாக விடிந்த ஒரு காலை, மாலையாவதற்குள் எத்தனை விடயங்களை மனிதனுக்கு உணர்த்திச் சென்றது என்பதை நினைத்துப் பார்த்தால் உன்னை மிஞ்சி எதுவுமே இல்லை என்பது மனிதனுக்கு புரிந்திருக்கும்..
அமைதியாக சாந்தமாக இருக்கும் நீ உன்; இருப்பை தெரியப்படுத்தும் வகையில் சில நேரங்களில் பொங்கி எழும்பும் போதுதான்.. மனிதனுக்கு மனிதம் பற்றிய நினைப்பும், மயான ஞானமும் தோன்றுகிறது..
கடவுள் பற்றி பெரிதாக கருத்துகள் இல்லாவிட்டாலும், உன் பற்றிய நேர்மறையான கருத்துகளைக் கொண்ட எனக்கு, அந்த மயான ஞானமும் சில மணித்துளிகளின் பின்னர் மறைந்து போவது எவ்வாறென்று எண்ணும் போது ஆச்சரியம் மட்டுமே நிலைத்திருக்கின்றது..
நல்ல வேளையாக நேற்று எந்தவொரு பாரிய இழப்பையும் நீ தரவில்லை.. பாவமென்று விட்டுவிட்டதற்கு சிரம் தாழ்ந்த நன்றி அம்மா..
இத்தனை நெடுங்காலமாய் மனிதன் செய்யும் அத்தனை தப்புகளையும் பொறுத்திருந்த நீ.. இப்போது மட்டும் அளவுக்கதிகமாக தண்டிப்பது மனிதன் மேல் நம்பிக்கை இல்லாமலா..
அதிலும் ஏன் அப்பாவிகளாக தேடித் தேடித் தண்டிக்கிறாய்? ஒரு பக்கம் மனிதனே மனிதனைக் கொன்று மாக்களாக மாறிக்கொண்டிருக்கும் வேளையில் நீயும் உன் பங்குக்கு மனிதபட்சணியாக மாறுவது ஏன்?
நேற்று எதனால் நீ அதிர்ந்தாய் என்பதற்கு ஆயிரம் விஞ்ஞான விளக்கங்கள்.. ஆனாலும், உன் ஆழ்மனதில் என்ன இருக்கின்றதென்பது உனக்குத் தான் தெரியும்.. யாருக்கு எச்சரிக்கை இது.. யாருக்கான தண்டனை இது? யாருக்கான பயப்படுத்தல் இது..

உன்னையே அண்டி வாழும் எம்மீது இரக்கம் வை இயற்கைத்தாயே..

சரி, அப்படித்தான் உன் கோபத்தை காட்ட நீ சீற்றமடைந்து சீறியெழும் போது.. இனியாவது நல்லவர்களை விட்டுச்செல்..
இப்படிக்கு
உன்னை நம்பி வாழும் ஒருத்தி..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s