ரசிகனின் ரசிகை

முத்தமிடுவதற்காய் நெருங்கும் போது என் மூச்சுக்காற்றாய் உள்நுழைந்து
செல்களையெல்லாம் சில்லிடச் செய்தாய்..

நீயும் நானும் மூக்கோடு மூக்குரச வரும் வெட்கத்தில் என் முகம் சிவக்கையில்
கொஞ்சும் ஆண்கிளி போல  உன் குரலில் ஒரு குழைவு..

ஒவ்வொரு முறையும் நீ அண்மிக்கும் வேளையிலெல்லாம்
அலையடிக்கிறது மனசுக்குள்..

அத்தனை தடவையும் செத்துவிடலாம்போல் தோணும்
நீ என்னைத் தொட்டணைத்துத் தீண்டும் போதெல்லாம்..

தொலைந்த என் இதயத்தை உனக்குள் தேடித்தேடி
உன்னுள் தொலைந்து உறைந்துவிட்டேன்..

என்னை எனக்காகவே ரசித்து நேசிக்கும் ஜீவன் நீ..
எனக்கே எனக்காய் வாழும் உனக்காய் என் காதலையன்றி எதனைத் தர

2 thoughts on “ரசிகனின் ரசிகை

    • உங்கள் கருத்துக்கு ரொம்ப நன்றி.. காதலுக்கு.. உண்மையான காதலைத் திருப்பிக்கொடுப்பதைத் தவிர வேறென்ன சிறந்த பரிசு இருக்கிறது?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s