நீயும் என் காதலும்

மனக்கதவு தட்டிய ஓசை கேட்டு
திறந்து பார்த்தேன்..
கையில் பூச்செண்டுடன் வரவேற்றது காதல்..


என் மனக்கதவைத் தட்டாமல் திறந்து
இதய மத்தியில்
இருக்கையிட்டு உட்கார்ந்து
சிரிக்க வைக்கிறாய்
சிலிர்க்க வைக்கிறாய் – என்
சின்ன இதயத்தில்
சம்மணமிட்டமர்ந்து
மிதக்க வைக்கிறாய் மனசை..


கண்கள் கவிபாட
இதயம் இசைபாட
உதடுகள் உயிர்பெற்றெழுந்து
உணர்வுகளை வார்த்தையாக்கி
உனைப்பார்த்து உச்சரித்தது
என் காதலை..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s