கண்டுகொண்டேன் காதலை

தொட்டுவிடும் தூரத்தில்

மொட்டாய் நான் மலர்ந்திருக்க

கருவறைக் கதகதப்பில்

கண்துஞ்சும் சிறு குழந்தையாய்  நீ

இமை மூடி, விரல் நீட்டி

இன்பங்கள் தேடும் போது

அந்த நெருக்கத்தின் சுகத்தில் கண்டுகொண்டேன்

உன் காதலை

உன் மார்புச் சூட்டுக்குள் மடிந்து கிடக்கையில்

மூச்சுக்காற்றின் வெப்பம் என் உச்சந்தலை தொட

உரசிச் செல்லும் கரங்கள் உணர்வை அசைத்துச் சாய்க்க

உள்ளிருந்து பிறக்கும் உணர்ச்சிப் பிராவகத்தில்

கண்டுகொண்டேன் உன் காதலை

சிரித்தாய், சிதறினேன்..

நெருங்கினாய் நெருப்பாய் தகித்தேன்..

அணைத்தாய், அரவணைத்தாய்,

அன்பாலே பிணைத்து என்னைப் பித்தாக்கினாய்..

 உன் காதல் கடலிலே அருவமாய் உருவமின்றி அமிழ்ந்த போது

கண்டுகொண்டேன் உன் காதலை

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s