முகமூடிகள்..

chorus_mask_for_oedipus_play_by_jemmanicolejoyce-d3ay08y
முகமூடிகள் மாட்டிக்கொண்டலையும் மனிதர்களுக்கு மத்தியில்
முகமூடியின்றித் திரிந்ததன் பலாபலன்கள் எத்தனை எத்தனை
முகம்பொத்தி அழவைத்தவர்கள் எத்தனை பேர்
முதுகுக்குப் பின்னால் புறம் சொல்லிச் சாய்த்தவர்கள் எத்தனை பேர்
முகமெங்கும் அரிதாரம் பூசி அன்பொழுகக் கதைக்கும் ஆயிரம் மாந்தர்களின் அரிதாரத்தின் பின்னால்
 நெளியும் புழுக்களை பார்த்த பிறகு தான்..
வாழ்க்கையில் புன்னகைகளுக்குப் பின்னால் புண்நகைகள் உள்ளதைக் கண்டுகொண்டேன்..
கருவண்டாய் அலையும் கண்களுக்குப் பின்னால் காமக்கொடூரம் ஒளிந்திருப்பதையும்
கற்கண்டாய் இனிக்கும் பேச்சுக்குப் பின்னால் கனவுகளை அறுக்கும் வாளிருக்கும் என்பதையும் அறியாதிருந்தேன்
அவமானப்படுத்துவது அவர்களுக்கு நகைச்சுவை
அழுகைகூட உறைந்து அணுக்கள் அத்தனையும்  அடிவாங்கிச் சுருண்டு போகையில்
எள்ளி நகையாடும் எத்தர்களின் முகங்கள் மட்டும் எஃகில் பதிக்கப்பட்ட உருவமாய் மனதில் உறைந்துவிடும்
உடலுக்குச் செய்த தீங்கும் உள்ளத்துக்குச் செய்த தீங்கும் ஒன்று சேர்ந்து உலைக்களமாய் மனசைக் கொதிக்க வைக்க
என்ன செய்வதென்றறியாமல் ஏக்கம் கண்ணீராய் உருண்டோட..
என்னிலிருந்து வெளியே சென்று என்னையே பார்த்திருந்தேன்
பாம்பென்றால் சீறும் என்று தெரிந்தும் அதன் தோற்றம் கண்டு தொலைந்து போனது தவறுதான்
பழிவாங்கும் பாம்பைக்கூட மன்னித்து விடலாம், பிடுங்கித்தின்று பக்கத்தில் படுத்துறங்கிப் பின்
பத்தினியா என்று கேட்கும் பரத்தை மக்களை மன்னிக்க முடியாது
நானொன்றும் புனிதையல்ல.. அதற்கென்று
முகமூடி மாட்டிக்கொண்டு பொய்களின் பின்னால் ஒளித்தலையும் கோழையுமல்ல
முகமூடியின்றி இனியும் வாழமுடியும் என்ற நம்பிக்கையுடன்
மீண்டும் ஒரு நாளை எதிர்நோக்கி வாழ்க்கைப் பயணத்தில் நடைபோடுகிறேன்..
masj

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s