கா(ன)தல்

நீயில்லாத உலகத்தில் என் நிழலும் தேவையில்லை எனக்கு..
கைவழியே வழிந்தோடும் நீரைப்போல்
கண்ணீர் தாரைகளைத் மட்டுமே தந்து கைகழுவிச் சென்றுவிட்டாய்
நானின்றி நீயிருக்கலாம்..
நீயின்றி நானிருந்தால்,
நீரின்றிய நிலம் போல் வரண்டு விடும் என் வாழ்க்கை..

Bb7PDS2CMAAgiKA
கொட்டிச்சென்ற வார்த்தைகளோடு,
விட்டுச்சென்ற காதலையும் சேர்த்து அள்ளிக்கொள்ள நினைத்தாலும்
விரல்களுக்குள் புகுந்தோடும் நீரைப்போல் பிரிந்து செல்கிறதே..
நீ சென்றுவிட்டாய்..
உன் நினைவுகளை மட்டும் தந்துவிட்டு..
கானல் நீர் போலே நானும் என் காதலும்
உறைந்துபோன தண்ணீராய் உருக்குலைந்து கிடக்கின்றோம்..

3 thoughts on “கா(ன)தல்

  1. வணக்கம்
    காதலின் ஏக்கம் பற்றி கவி புனைந்த விதம் நன்று ஒவ்வொரு வரிகளும் மனதை அள்ளிச்சென்றது… தொடர எனது வாழ்த்துக்கள்.

    -நன்றி-
    -அன்புடன்-
    -ரூபன்-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s