கீதாஞ்சலி..

சோகப்பாடல்கள் என்றால் அது 80 களில் வந்த பாடல்கள் தான். இன்றும் எத்தனையோ உடைந்த காதல்களுக்கும், இடிந்த மனதுகளுக்கும், சோக இசையாலே ஒத்தடம் கொடுத்து ஆறுதல் தருவது இந்தக் காலப் பாடல்களே..

கேட்கும் போதே ஒவ்வொரு ஜீவ அணுக்களுக்குள்ளும் ஊடுருவி, நம்மை ஏதோ ஒரு ZEN  நிலைக்கு கொண்டு சென்று விடுகின்றன இப்பாடல்கள்.. என் முந்தைய தலைமுறைக்குப் பிடித்த இந்தப் பாடல்கள், எனக்கும், எனக்குப் பின்வரும் தலைமுறைக்கும் கூட பிடிக்கும் என்பதே இந்தப் பாடல்களின் வீச்சுக்கு சான்று..
ஆண்குயில்கள் தனியாய் இசைபாடும் பாடல்கள் இன்று உங்களுக்காய்..

ஒரேயொரு பார்வை பார்த்தால் என்ன மானே..

நீ நடந்த பாதையெல்லாம் உன் நினைவுகளைத் தேடுகின்றேன்

ராகங்கள் இன்றி சங்கீதம் இல்லை.. சாவொன்று தானா நம் காதல் எல்லை

தேடி வந்த வேளை வேடன் செய்த வேலை.. சிறகுகள் உடைந்ததடி, குருதியில் நனைந்ததடி

சொல்லாமல் தவிச்சு சோகத்தில் துடிச்சேன்.. நெஞ்சுக்குள் நானே அழுகிறேன்..

காத்தோடு போகும் காத்தாடி நான்..

மனசோடு பாடும் பாட்டு கேட்குதா?

காற்றே பூங்காற்றே.. என் கண்மணி அவளைக் கண்டால் நீயும் காதோரம் போய்ச்சொல்லு

மூங்கிலிலே பாட்டிசைக்கும் காற்றலையை நான் தூதுவிட்டேன்

களையிழந்த மாடத்திலே முகாரி ராகம்

அழுதாலும் தொழுதாலும் வழியே கிடையாதா?

காதல் பொய்யானது வாழ்கை மெய்யானது..

அழகான புள்ளி மானே உனக்காக அழுதேனே

பொழுதாகிப்போச்சு விளக்கேத்தியாச்சு பொன்மானே உன்னைத் தேடுது..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s