கீதாஞ்சலி

காதல் காதல் காதல்..

எங்கு காண்பினும் காதல் களை கட்டுகிறது.. வியாபார யுக்திகளுடன் சேர்ந்து மனிதக் காதலர்களும், தெய்வீகக் காதலை நோக்கிய தேடலில் ஈடுபடும் இந்த மாதத்தில் இன்னுமொரு இன்சுவை கீதங்களின் தொகுப்பு கீதாஞ்சலியில்..

என காதல் மனதில் வடித்த சிலை நீ..எனை மயக்கி சிலையாக்கி சிதறடிக்கிறாய்..

என் பூ மனதைக் கொள்ளை கொண்ட புவிராஜா நீ..

என் முதல் கனவு நீ.. மனதில் நிறைந்த உன் நினைவுகள் மறையாமல் மனசுக்குள் பொக்கிஷமாய் பூட்டி வைப்பேன்..

நதியோர நாணல் வந்து உன் பெயர் சொல்ல நாணத்தில் நீலமாகியது என் நீள விழிகள்

அலைபாய்ந்த எண்ணங்கள் உன் அன்புள்ளத்தின் அரணுக்குள் அடைக்கலமாகி சிலையானது..

 

செக்கர் வானத்தின் மேக ஓவியங்களாய்.. காதல் தூரிகையால் பாச வர்ணம் தீட்டினாய்..

நான் தேடிக்கண்டடைந்த பேரின்ப சாம்ராஜ்யத்தின் காதல் தேவதை நீ..

மாலைக்கருக்கலில் தாரகைகள் மத்தியில் தங்கநிலவாய் உன்னைக் கண்டு காதல் கொண்டேன்

காதல் கள்ளுண்டு தள்ளாடும்  என் தாரிகையை தூரிகையால் ஓவியமாய் தீட்டி என் தனிமைக்கு துணையாக்கினேன்..

ஈட்டி விழிகளாய் வேட்டையாடி, இதய அறைக்குள் அடைத்துவைத்தாய்..

உன் காதல் வசியத்தில் சிக்கி காணாமல் போய்விட்டேன்..

தூது போ மேகமே.. தூரமாய் நிற்கும் என் தேவனிடம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s